Zıt Anlamlı (Karşıt Anlamlı) Kelimeler


Anlam bakımından birbirine birebir karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Genellikle nitelik ya da nicelik bildirirler ve haliyle sıfat ya da zarf soylu sözcüklerde bulunurlar.

Ancak iki kelimenin birbirine zıt olabilmesi için ikisinin de mecaz ya da gerçek anlamda kullanılmış olması gerekir. Örneğin “Uykum kaçtı.” kelimesindeki kaçmak fiili ile “Tüm gün kelebekleri kovaladı.” kelimesindeki kovalamak fiili anlam bakımından zıt değildir zira kaçmak kelimesi mecaz anlamında kullanılırken kovalamak kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır.
Dilimizde her sözcüğün zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Özellikle isim, fiil gibi kelimelerin zıttı yoktur.
Ayrıca bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıt anlamlısı değildir. Örneğin sevmek kelimesinin zıt anlamlısı sevmemek değil nefret etmektir. Aynı şekilde gelmek kelimesinin zıt anlamlısı gelmemek değil gitmektir.

Zıt anlamlı kelimelere örnekler


aktif-pasif
azami-asgari
artı-eksi
açık-kapalı
indirim-zam
katı-yumuşak
keder-neşe
sağ- ölü
yok- var
zor- kolay
dar- geniş
korkak-cesur
aç-tok
az-çok
dar-geniş
kuru-yaş
şişman-zayıf
soğuk-sıcak
kar-zarar
soru-cevap
cimri-cömert
bağımsızlık-tutsaklık
sık-seyrek
mat-parlak
düzenli-dağınık
dost-düşman
fakir-zengin
kadın-erkek
eski-yeni
iç-dış
gece-gündüz
taze-bayat
geçmiş-gelecek
geri-ileri
tekil-çoğul
sabah-akşam
ağır-hafif
boş-dolu
ilk-son
evli-bekar
soyut-somut
başlangıç- bitiş
ilk- son
acemi-usta
galim-mağlup
genç-yaşlı
güzel-çirkin
deli-akıllı
gerçek-sahte
doğru-yanlış
mutlu-üzgün
alt-üst
acı-tatlı
arka-ön
ince-kalın
iyi-kötü
hatırlamak-unutmak
uysal-hırçın
iniş-çıkış
giriş-çıkış
almak-satmak
ak-kara
borç-alacak
kirli-temiz
medeni-ilkel
nazik-kaba
övmek-yermek
pahalı-ucuz
batı-doğu
barış-savaş
çalışkan-tembel
tavan-taban

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ads