Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler


Anlam bakımından birbiriyle aynı olan, birbirinin yerini tutabilen, aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Yazılımları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlama gelirler. Bu tür kelimelere anlamdaş kelimeler de denilir. Çoğu zaman bu sözcükler dilimize farklı iki dilden girmiş sözcüklerdir. “Mektep-okul”, “talebe-öğrenci” gibi.

İki sözcüğün eş anlamlı olabilmesi için cümledeki anlamlarına da bakmak gerekir.
Örneğin “Kara bahtım kör talihim, yine yüzüm gülmedi.” cümlesindeki “kara” kelimesi ile “Siyah gömleğine tebeşir tozu bulaştı.” cümlesindeki “siyah” kelimesi anlamlarına göre eş anlamlı kabul edilmez zira ilk cümledeki kara kelimesi mecaz anlamlıyken, siyah kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır. Normalde ise kara ve siyah kelimeleri eş anlamlıdır.

Eş anlamlı kelimelere örnekler

öykü-hikaye
yas-matem
yetenek-beceri
hekim-doktor
hediye-armağan
doğa-tabiat
yıl-sene
düş-hayal
gelecek-istikbal
egemenlik-hakimiyet
önder-lider
çağrı-davet
anı-hatıra
sınav-imtihan
uygarlık-medeniyet
adi-bayağı
basit-kolay
değerli-kıymetli
deprem-zelzele
dil-lisan
mal-meta
ad-isim
bacı-kız kardeş
bencil-egoist
kanıt-delil
analiz-tahlil
kılavuz-rehber
acele-ivedi
görev-vazife
aş-yemek
esir-tutsak
yaşlı-ihtiyar
konuk-misafir
ek-ilave
cimri-pinti
ırmak-nehir
dost-arkadaş
cevap-yanıt
soru-sual
sorun-problem
kara-siyah
beyaz-ak
kırmızı-al
hasım-düşman
dilek-istek
öğretmen-muallim
us-akıl
güç-kuvvet
sözcük-kelime
cümle-tümce
asır-yüzyıl
pis-kirli
ulus-millet
ayrım-fark
detay-ayrıntı
işçi-amele

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ads